Proizvođači kafe

Mala enciklopedija poznatih proizvođača kafe  

 

BRAZIL

Slava pripada Brazilu, mada neupućeni kafopija ima poteškoća da se snađe među svim vrstama arabike koje ova zemlja nudi. Čak je i poznavaocu teško da ponudi preciznu klasifikaciju, jer kriterijumi procenjivanja mogu biti toliko različiti. U Brazilu nalazimo čitavu lepezu kvaliteta. Ono što je nama poznato je neprana arabika Rio Minas, specifičnog jodirajućeg ukusa koja je kod nas zastupljena oko 75% od ukupnog uvoza sirove kafe. Koristi se još u Turskoj, Grčkoj i zemljama Bliskog Istoka. Poznajemo još Santos, takođe nepranu arabiku, ali blagog i prijatnog ukusa.

KOLUMBIJA

Prane arabike sa specifičnim blagim ukusom izvrsnog kvaliteta. Ova kafa se pored korišćenja za poboljšavanje ukusa mešavina prženih kafa nudi tržištu i kao čista kafa. Kolumbija je takođe jedna od retkih zemalja (uključujući Nikaragvu i Meksiko, između ostalih) koja nudi zrno tipa maragogype, superiorne veličine. Kafe maragogyp su najčešće finog kvaliteta i znatno su skuplje.

KOSTARIKA

Prane arabike izvrsnog kvaliteta prijatnog kiselkastog ukusa i cvetnog mirisa. Ovo je veoma dobra kafa tipa „bonifieur". Ovaj naziv se koristi za kafe izvanrednog kvaliteta čija je prevelika cena koštanja prepreka njihovoj upotrebi van mešavina pržene kafe. Uostalom, i kad bi se konzumirale same bile bi isuviše tipizirane.

GVATEMALA

Prane arabike. Ovo je jedna od najboljih kafa Centralne Amerike, a možda i sveta. Njeno zrno sjedinjuje kiselkast ukus i cvetni miris, a pritom sadrži punoću ukusa.

HONDURAS

Prane arabike čvrste konzistencije, blago-kiselkastog ukusa, uglavnom se prezentuju u vidu lepog zrnevlja i najčešće se koriste kao dodatak mešavinama pržene kafe.

JAMAJKA

Prane arabike po imenu blue mountains praktično su u današnje vreme rezervisane za japansku klijentelu koja je razvila ukus za kafu i na taj način je spojena finansijska moć i rafinisan ukus. Prava je retkost naći je u Evropi i, naravno, kod nas.

MEKSIKO

Prane arabike. Kvalitet kafe zavisi od nadmorske visine na kojoj se nalaze plantaže  kafe. Strmina koja se spušta duž Pacifika daje najbolji kvalitet. Kod nas je poznata i koristi se kao dodatak mešavinama pržene kafe.

INDIJA

Arabike: tzv. „plantation" su prane kafe i znatno su bolje od nepranih „cherry". Pored arabika, Indija je veliki proizvođač robusta i kod nas se koriste u velikoj meri jer spadaju u grupu najboljih robusta i jedine robuste koje sa sigurnošću mogu da prođu jugoslovenski standard. Postoje i takozvane „mosunske kafe" vrlo specifičnog ukusa i mirisa, ali kod nas nisu uvedene.

INDONEZIJA

Pre svega robuste: neprane su veoma oporog ukusa. Zbog nedovoljne brige tokom proizvodnje i slabe selekcije, ove robuste nisu pogodne za naše tržište jer ne mogu da prođu jugoslovenski standard za kafu. Spadaju u grupu jeftinih kafa i prisutne su kod nas. Koriste se kao dodatak u mešavinama kao uostalom i sve robuste. Po odlasku Holanđana arabike su postupno nestajale. Ove arabike spadaju u grupu jakih kafa, među kojima se ističe tip „java" koji je izuzetnog kvaliteta.

AFRIKA

Afrika proizvodi puno robusta: uprkos raznovrstnosti, karakteristike tih proizvoda su slične. Jugoslavija je dugo vremena snabdevana robustama iz Afrike posebno iz Ugande, a povremeno i Obale Slonovače pa da su potrošači vremenom navikli na pomalo opor ukus napitka, tako da njima to više ne smeta. To ipak nisu najbolje kafe. Učešće ovih kafa do 30% u mešavini je prihvatljivo. Kvalitet koji tražimo od ovih robusta je njihova neutralnost, jer bi u protivnom predominacija jednog ukusa potpuno sakrila diskretnije i suptilnije kvalitete drugih sastojaka.

Pored robusta u Africi se gaje arabike, i to neke od njih izvrsnog kvaliteta, kao što su arabike iz Kenije, Etiopije i Tanzanije.